Godelieve van Gistel

De abdij in de Boeveriestraat is een plek met een traditie die vier eeuwen Brugsegeschiedenis omvat. Toch kent de abdij een vroegere oorsprong, in Gistel.

Godelieve van Gistel, een Vlaamse heilige uit de 11de eeuw, was afkomstig uit het slot Londesvoorde in de buurt van het huidige Franse Boulogne. De jonge vrouw werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, zoon van de kasteelheer van Gistel, die haar nog op hun bruiloft verstootte. Godelieve werd door haar schoonfamilie mishandeld, uitgehongerd en zelfs gekerkerd. Ze kon ontsnappen en vluchtte terug naar het ouderlijk huis. Nadat haar vader ermee dreigde  Bertolf en diens familie over te dragen aan de autoriteiten, deden ze alsof ze tot inkeer waren gekomen. Godelieve kon terugkeren. Niet verwonderlijk, het was steeds haar bedoeling geweest haar huwelijk met Bertolf te redden. Bertolf verzon een list en twee van zijn knechten slaagden er in 1070 in Godelieve ’s nachts met een halsdoek te wurgen. De twee gooiden het lichaam van de vermoorde jonge vrouw in een poel.

Omdat Godelieve zich tijdens haar korte leven altijd om de armen en de verschoppelingen bekommerde,  begon het volk haar als een heilige te aanroepen en kwam Bertolf tot inkeer. Hij trok op boetevaart naar Rome en trouwde voor een tweede keer. Uit dat tweede huwelijk kreeg Bertolf een blind dochtertje, Edith. Het kind werd volgens de legende genezen door haar ogen te wassen met water uit de poel waarin het lichaam van de gewurgde Godelieve was geworpen.

Een tiental jaar na haar dood schreef Drogo, een monnik van de abdij van Sint-Winoksbergen, de ‘Vita Godeliph’, het leven van Godelieve. De ‘Vita’ werd later aangevuld met andere bijzonderheden en mirakels, waardoor de figuur van Godelieve in katholiek Vlaanderen een begrip werd. Sinds 1459 gaat nog elk jaar in Gistel de Godelieveprocessie uit Op de eerste zondag na 6 juli, haar feestdag, beelden honderden figuranten het leven van Godelieve op geheel eigen wijze uit.Kort na de verheffing van haar relieken (1084) vestigden zich in Gistel kloosterzusters op de toen al drukbezochte, geheiligde grond van de martelplaats. Deze zusters namen de regel van Benedictus aan. En hoewel er over de stichtingsdatum van de Gistelse abdij geen absolute zekerheid is, is er wél een document uit 1191 dat heel uitdrukkelijk verwijst naar de verering die de kloosterzusters Sint-Godelieve toedragen.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).