Waarom een legaat?

Brugs erfgoed verdient een schitterende toekomst, net als uw eigen erfgenamen/kinderen en kleinkinderen. Daarom stellen wij het enorm op prijs als u ook aan ons denkt bij het opmaken van uw testament. Zelfs als u daar (nog) niet aan toe bent, staan wij u graag bij. Neem a.u.b. contact met ons op als u hier, geheel vrijblijvend natuurlijk, over wil praten.

Als u liever niet rechtstreeks wordt ingelicht over de mogelijkheid om iets aan het goede doel te schenken, contacteer dan onze partner testament.be. Testament.be is de uitgever van de interessante praktijkgids ‘Goed geregeld, Goed gegeven’. Ook wij sturen u graag uw eigen exemplaar.

Een legaat kan zowel een geldsom, een gebouw of roerende goederen zijn. Omdat wij uw privacy respecteren, zullen wij u nooit vragen wat u aan ons wil nalaten; enkel dat u het doet. Zo geeft u ons ook de kans te tonen dat we evenveel om u geven als u om Brugge.

Meer voor uw erfgenamen, minder voor de fiscus.

Het is perfect mogelijk om een gift over te maken aan Brugge Foundation zonder uw wettelijke erfgenamen te benadelen. Een duolegaat is daar erg geschikt voor en het principe is eenvoudig.

Zoals de naam het zegt, bestaat een duolegaat uit twee legaten. U laat een som of een bepaald goed over aan een erfgenaam én een andere som of goed aan Brugge Foundation. Brugge Foundation betaalt dan naast de eigen erfbelasting ook de successierechten van uw erfgenaam. Die laatste moet dus zelf geen successierechten betalen, dat is door Brugge Foundation in orde gebracht. Zo kan het voor uw erfgenaam een voordeel zijn dat u Brugge Foundation opneemt in uw testament, ze houden netto immers meer over. Voorbeelden zeggen meer dan bladzijden vol uitleg.

Bij een ‘exclusief’ legaat aan Brugge Foundation hangt de erfbelasting af van de fiscale woonplaats van de erflater op het ogenblik van zijn of haar overlijden. De wetgeving is in de 3 gewesten van ons land immers verschillend. Laat u iets na aan het goede doel in Vlaanderen dan geniet u altijd van een verlaagd tarief van 8,5%. Dat fiscaal voordelige tarief is voor u een verzekering dat het grootste deel van uw nalatenschap echt ten goede komt aan Brugge Foundation.

Elke situatie is anders en vraagt persoonlijk advies. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij berekenen wat dit voor u persoonlijk inhoudt.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).