Waarom een legaat?

Brugs erfgoed verdient een schitterende toekomst, net als uw eigen erfgenamen/kinderen en kleinkinderen. Daarom stellen wij het enorm op prijs als u ook aan ons denkt bij het opmaken van uw testament. Zelfs als u daar (nog) niet aan toe bent, staan wij u graag bij. Neem a.u.b. contact met ons op als u hier, geheel vrijblijvend natuurlijk, over wil praten.

Als u liever niet rechtstreeks wordt ingelicht over de mogelijkheid om iets aan het goede doel te schenken, contacteer dan onze partner testament.be. Testament.be is de uitgever van de interessante praktijkgids ‘Goed geregeld, Goed gegeven’. Ook wij sturen u graag uw eigen exemplaar.

Een legaat kan zowel een geldsom, een gebouw of roerende goederen zijn. Omdat wij uw privacy respecteren, zullen wij u nooit vragen wat u aan ons wil nalaten; enkel dat u het doet. Zo geeft u ons ook de kans te tonen dat we evenveel om u geven als u om Brugge.

Belangrijk nieuws:
In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter ook de fiscale regeling rond duolegaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. 

Het blijft wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om daarmee de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden te drukken.
Heb je een duolegaat in je testament opgenomen en overlijd je na 1 juli 2021, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. 
Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de erflater voor ogen had. 

Wanneer het decreet effectief gestemd zal zijn, laat u uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen.
In sommige gevallen zal uw duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden afgetoetst. 

Al de voorgestelde wijzigingen dienen echter nog te worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
Indien u woonachtig bent in Vlaanderen en in het verleden een duolegaat hebt opgemaakt, hoeft u op dit ogenblik dus nog niets te ondernemen. 
Reeds opgemaakte duolegaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. En ook nà 1 juli 2021 kan u uw testament met duolegaat nog aanpassen.

Testament.be houdt u en ons via diverse kanalen op de hoogte van de stand van zaken en staan klaar om zowel nu, maar zeker ook nà het effectief in voege treden van deze wetswijziging, gratis advies te verstrekken en samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken.
Contacteer hen gerust via testament.be .
 

 

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).