In Brugge zijn we het gewoon met en over het verleden te leven en praten. Dit gaat echter over de toekomst. Brugge Foundation wil niet krampachtig vasthouden aan het verleden. Wij zijn ervan overtuigd dat het stedelijk erfgoed een schat van en voor de toekomst is.

Dus: welke toekomstmogelijkheden zijn er voor de Sint-Godelieveabdij?  U bent het met ons eens: deze prachtige, monumentale site met haar indrukwekkende tuinen moeten we een samenhangend verhaal gunnen. U en wij willen dat elke activiteit die hier wordt ondernomen in dezelfde richting wijst. Wat nu al zeker is: de abdij zal een plek zijn waar creatieve mensen aan de slag kunnen gaan.

Twee hoofden weten meer dan één, een grote groep mensen heeft meer (en soms betere) ideeën dan een klein groepje. Brugge Foundation wil uw deelname en uw idee. Wij schrijven graag het verhaal met u! 

U kan ook bijdragen aan het succes van Brugge Foundation.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).