Brugge redden? Zet de stad in je testament
24/02/2016

Brugge is nu ook een goed doel: Brugge Foundation gaat geld inzamelen om waardevolle gebouwen uit de handen van projectontwikkelaars te houden en ze zelf een nieuwe bestemming te geven. Het eerste project: de Sint-Godelieveabdij.

Wat u in december al in Het Nieuwsblad kon lezen, is nu ook officieel voorgesteld. Onder impuls van het Brugs stadsbestuur is Brugge Foundation opgericht, een stichting met als doel waardevol erfgoed te beschermen tegen de vrije markt.

Liefst een kwart van het grondgebied in de Brugse binnenstad is eigendom van religieuze gemeenschappen of organisaties, en voor een groot deel daarvan dreigt vroeg of laat de leegstand. Zo is het ook gegaan met de Sint-Godelieveabdij, een beschermde site langs de Boeveriestraat waar sinds de zeventiende eeuw de benedictinessen van Sint-Godelieve een klooster uitbouwden. Het domein beslaat meer dan een hectare, wat voor de vijf resterende zusters onmogelijk te onderhouden valt.

In 2014 nam de vzw Camino het gebouw over van de zusters, die wat kleiner gingen wonen in ruil voor hun levensonderhoud. Met die vzw heeft de stad nu een erfpachtovereenkomst voor 50 jaar afgesloten. De stad betaalt jaarlijks 5.000 euro per resterend kloosterlid, voor 2016 dus 25.000 euro.

Nieuwe functies

Ondertussen gaat Brugge Foundation op zoek naar nieuwe functies voor het domein, in samenwerking met inspraakplatform De Toekomst van Brugge. Een park, moestuinen en ruimte voor verenigingen zijn enkele van de opties voor de abdij, op een domein groter dan de Markt van Brugge. De enige voorwaarde van de zusters: dat de kerk in de abdij zijn sacrale functie behoudt.

Voor de middelen voor de herbestemming van de abdij, en de eventuele aankoop en de ontwikkeling van volgende projecten, rekenen de stad en de stichting op gulle schenkers. Bruggeliefhebbers die de stichting in hun testament laten opnemen, bijvoorbeeld. “Ik ben ervan overtuigd dat ook internationale families op die manier in Brugge willen investeren”, zegt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A).

Op die manier zouden waardevolle gebouwen uit handen kunnen blijven van grote projectontwikkelaars met plannen voor, bijvoorbeeld, appartementen of winkels. In de plaats daarvan streeft de stichting een herbestemming na met meerwaarde voor de buurt en met respect voor de Bruggelingen. “Die kosten kunnen we niet met Brugs belastingsgeld dragen, zelfs subsidies van hogere overheden zouden ontoereikend zijn.”

“Belangrijk is ook dat het niet alleen om religieuze gebouwen gaat, maar waardevolle gebouwen in de brede zin”, zegt schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V).

Hoewel Brugge Foundation wel werd opgericht op initiatief van het Brugs stadsbestuur, zetelen in de raad van bestuur geen mensen met een politieke achtergrond. “We hebben heel bewust gekozen voor mensen die Brugge minded zijn, zonder politieke kleur”, zegt burgemeester Landuyt. Onder de leden bevinden zich onder meerRadio 2-stem Nico Blontrock, tv-gezicht Wim Lybaert en gravin Véronique de Limburg Stirum. Ingrid Leye, voormalig diensthoofd Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, zal de raad van bestuur voorzitten.

Om geld in het laatje te brengen, rekent men op de expertise van Jan Rachels, de man achter fondsenwerving als Emolife en Testament.be. “Nadelig is wel dat mensen het meer gewoon zijn om schenkingen te doen voor onder andere dieren, aan het kankerfonds, armoedebestrijding en niet aan erfgoed. Maar daartegenover staat wel dat Brugge echt een sterk merk is”, zegt Jan Rachels. “Nu zal het er in de eerste plaats op aankomen om met concrete projecten te beginnen.”

KOEN THEUNS (Het Nieuwsblad 17-02-2016)

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).