De tuin van heden : een gezamenlijk traject naar een nieuwe toekomst.
02/08/2021

In de tuin van heden ontkiemt een nieuwe toekomst. 
De tuin van heden krijgt vorm in een alomvattend co-creatief proces. 
Het wordt een verhaal van ontdekken en ontmoeten – van denken, delen en doen. Jouw dromen, wensen en ideeën vormen de zaadjes van wat hier zal groeien. Uit de kruisbestuiving van creatieve ideeën ontstaat een toekomstproject met een duurzame meerwaarde voor Bruggelingen, Brugse ondernemers en bezoekers uit binnen- en buitenland.
Met respect voor de historische context en de ziel van de plek, tekenen we samen een nieuwe bestemming uit voor de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen.

Wees welkom. Bouw mee aan een nieuwe bestemmingen, een bruisende toekomst voor twee erfgoedparels.

Het resultaat van die ontdekkingstocht levert een beeld op van ‘de ziel’ van de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen. Om met eerbied voor de rijke historische context van het verleden over een nieuwe toekomst te dromen, moet je weten wie op die plek leefde, welke verhalen eraan verbonden zijn, hoe de omgeving eruitzag en wat de betekenis was voor de omgeving… Denk aan het belang van de Benedictijnse en Franciscaanse spiritualiteit, het abdij- of kloosterleven, de voormalige bron en de machtige moestuin.Met de tuin van heden creëren we een praktijkvoorbeeld dat andere initiatieven rond ontsluiting en herbestemming van religieus erfgoed kan inspireren, mobiliseren en activeren.
Het perspectief van de (internationale) bezoeker neemt daarin een centrale plaats want die kijk bepaalt nu net de meerwaarde voor de site, voor de plek. De blik van de bezoeker richt zich op wat er op deze plek gebeurd is, wie er geleefd heeft, hoe die gemeenschap functioneerde… Door ons perspectief verrijken, leren we onszelf situeren in de wereld van nu en morgen.

De herbestemming en de toeristische ontsluiting van de Sint-Godelieveabdij onder de vleugels van Toerisme Vlaanderen, 
sinds januari 2021 erfpachthouder van de Godelieveabdij, is een primeur. T
De tuin van heden koestert de hoop dat het pionierswerk uitgroeit tot een rolmodel dat iedereen in Vlaanderen die wil werken aan de toekomst van religieus erfgoed inspireert, motiveert en mobiliseert.
 
 

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).