Zomer 2017 Godelieveabdij in beheer van Brugge Foundation!
02/08/2017

De kogel is door de kerk. In de loop van de maand juli werd de gebruiksovereenkomst voor de Godelieve-abdij definitief. 
Vanaf 1 augustus 2017 neemt Brugge Foundation officieel de abdij in beheer over van de stad Brugge.
De stad kent ons daarvoor een financiële toelage toe.
Daar zijn uiteraard ook een aantal specifieke opdrachten aan gekoppeld:

  • Brugge Foundation zal, uiteraard in samenwerking met de stad, in een masterplan voor de Godelieve-abdij de toekomstgericht herbestemming van de abdij onderzoeken en becijferen.
  • Brugge Foundation zal actief aan fundraising doen voor de instandhouding en herbestemming van de Godelieve-abdij,
  • Brugge Foundation zal instaan voor het publiek openstellen van (een deel van) de tuinen van de Godelieve-abdij, liefst reeds in de zomer van 2017 en zeker met de Triënnale 2018
  • Brugge Foundation zal instaan voor het onderhoud van de tuinen.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).