Dit voorjaar wordt elke laatste zaterdag van de maand een geleide rondleiding georganiseerd in de voormalige Godelieveabdij. 
Concreet is dat op volgende dagen:
- zaterdag 28 april 2018
- zaterdag 26 mei 2018
- zaterdag 30 juni 2018

U krijgt onder de deskundige leiding van een gids of een lid van de raad van bestuur toelichting bij de historiek van de site en haar gebouwen en tuinen. 
Ook de rol van Brugge Foundation als beheerder van de site en haar rol in de actuele transitie naar een nieuwe bestemming, komt hierin aan bod.
De rondleiding start om 14.00u stipt aan de hoofdingang van de abdij, Boeveriestraat 45.
Deze neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. 
De toegangsprijs is 10 € per persoon, en gaat integraal naar de Brugge Foundation, die instaat voor het dagelijks beheer van de abdij.

Ben u geïnteresseerd in een rondleiding? Schrijf u dan wel in via info@bruggefoundation.be en meldt het aantal personen die zal deelnemen.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).