Rond de jaarwisseling van 2013-14 verlaat de gemeenschap van de zusters Benedictinessen de abdij. Met steeds minder zusters en op gevorderde leeftijd is het praktisch onmogelijk om nog langer in de ruime abdijgebouwen te blijven. De abdij wordt overgenomen door Camino Brugge vzw, een initiatief van diocesane congregaties van religieuzen.

De ‘Camino’ in Camino Brugge staat voor CongregAtionele Middelen In Nieuwe Omstandigheden. Het Spaanse ‘el camino’ betekent natuurlijk ook ‘de weg’. Camino Brugge vzw voorziet sinds begin 2014 in het levensonderhoud van de overblijvende zusters en neemt de zorg voor hun patrimonium over.

Camino Brugge vzw en het Brugs stadsbestuur komen in 2016 tot een overeenkomst. De vzw blijft eigenaar van de site en geeft deze voor 50 jaar in erfpacht aan de stad Brugge.
Voor de stad is dit een uitzonderlijke kans om een belangrijke historische site met monumentaal karakter en prachtige tuin(en) open te stellen voor het publiek en er nieuwe, toekomstgerichte functies in onder te brengen.

Brugge Foundation heeft de gesprekken met het stadsbestuur over de eventuele overname van het beheer van de site afgerond. Dit resulteerde in juli 2017 tot een gebruiksovereenkomst voor de siste.
Een masterplan voor de site zal omgemaakt worden door Brugge Foundation in samenwerking met de stad Brugge. Dit masterplan zal een kader schetsen waarin nieuwe bestemmingen realistisch en haalbaar zijn en hoe ze zich kunnen inpassen in de geest van deze plek.
Brugge Foundation wil graag het behoud van deze site verzekeren en het masterplan realiseren voor zover - uiteraard - op dat ogenblik voldoende middelen beschikbaar zijn.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).