Welke toekomst is er voor een site, zo’n 11.000 m² groot en centraal gelegen tussen station en ’t Zand in Brugge, twee ankerpunten in de stad?

Voor het toekomstverhaal willen we vier elementen bij mekaar brengen (en elkaar laten versterken):

  • de ‘genius loci’, de ziel, geschiedenis en de eigenheid van de plek;
  • de vragen, verwachtingen en bekommernissen van inwoners, omwoners en bezoekers;
  • de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen waarvan we allemaal intuïtief aanvoelen dat ze voor de toekomst van onze stad en onze wereld cruciaal zijn;
  • de financiering van zo’n project. Hier zien we kansen om op een innovatieve en alternatieve manier een maatschappelijk verantwoorde herbestemming te financieren.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).