Waarom een  schenking of legaat?

Brugs erfgoed verdient een schitterende toekomst, net als uw eigen erfgenamen/kinderen en kleinkinderen. Schenken kan op elk moment in het leven.
Maar we stellen het enorm op prijs als u ook aan ons denkt bij het opmaken van uw testament. Zelfs als u daar (nog) niet aan toe bent, staan wij u graag bij. Neem a.u.b. contact met ons op als u hier, geheel vrijblijvend natuurlijk, over wil praten.

Een schenking of legaat kan zowel een geldsom, een gebouw of roerende goederen zijn. Omdat wij uw privacy respecteren, zullen wij u nooit vragen wat u aan ons wil nalaten; enkel dat u het doet. Zo geeft u ons ook de kans te tonen dat we evenveel om u geven als u om Brugge.

Belangrijk nieuws:
In Vlaanderen zzijn met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar het NULTARIEF..

Uw  eigen notaris of onze notaris zal u graag gratis advies te verstrekken en samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken.
Contacteer hen gerust.
 

 

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).