4,2 miljoen euro bij Brugge Foundation verankerd voor Brugse Sint-Godelieveabdij
19/12/2022

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir kent via Toerisme Vlaanderen 4,2 miljoen euro relancemiddelen toe. Daarmee is opnieuw een belangrijke horde richting de concrete realisatie van het toekomstplan voor de Godelieveabdij genomen. De investering zal dienen voor de eerste restauratiefase die effectief van start zal gaan vanaf 2023.
De focus zal daarbij liggen op de restauratie van de buitenruimten van de abdij. De boerderij in de boomgaard, een van de oudste boerderijtjes van de Brugse binnenstad, zal in zijn volle glorie hersteld worden. Ook de honderden meters muur die de abdij omsluiten, zullen gerestaureerd worden. 
De totale herbestemming van de Brugse abdijsite zal zo’n 14 miljoen euro kosten.
 
Brugge Foundation: een gedroomde partner voor Toerisme Vlaanderen
Sinds de zusters benedictinessen in 2013 de deur van de abdij definitief achter zich dichttrokken tot de verwerving door Toerisme Vlaanderen, heeft Brugge Foundation zorg gedragen voor de abdij. Brugge Foundation is een sterkhouder die draait op het enthousiasme van geëngageerde lokale vrijwilligers met een hart voor erfgoed.
De afgelopen twee jaar was onze inbreng in de uitwerking van het nieuwe toekomstbeeld van groot belang.  Door deze middelen via onze stichting te verankeren aan de Sint-Godelieveabdij, heeft  Brugge Foundation opnieuw een van haar doelstellingen kunnen waarmaken, nl. fondsen verwerven voor Brugs erfgoed.

Meer info via onderstaande link 
https://toerismevlaanderen.be/nl/nieuws/4-miljoen-voor-Sint-Godelieveabdij

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).