Nieuwe wetgeving schenk- en erfbelasting voor giften aan goede doelen
08/10/2020

Belangrijk nieuws:
In Vlaanderen zijn met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar het NULTARIEF.


Een schenking of legaat kan zowel een geldsom, een gebouw of roerende goederen zijn. Omdat wij uw privacy respecteren, zullen wij u nooit vragen wat u aan ons wil nalaten; enkel dat u het doet. Zo geeft u ons ook de kans te tonen dat we evenveel om u geven als u om Brugge.

Uw  eigen notaris of onze notaris zal u graag gratis advies te verstrekken en samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken.
Contacteer hen gerust.

 

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).