De brochure 'Reizen naar morgen' verhaalt de visie van Toerisme Vlaanderen op het toerisme van de toekomst.
Vandaag wordt die vertaald in concrete projecten voor de lopende legislatuur en verder...
Lees er alles over op de website van Toerisme Vlaanderen!

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).