Vervuiling had de charme en eenvoudige schoonheid van de kerk van de abdij aangetast. Ook technische mankementen aan verwarming en elektriciteit  noodden tot ingrepen. Het zitconfort en de meervoudige inzetbaarheid werden verbeterd door de aankoop van stapelbare stoelen; dit was mogelijk dankzij de financiële steun van de Vrienden van Brugge Foundation.
Dankzij het duo-legaat De Meyere en gifen van velen via de Vrienden van Brugge  Foundation slaagde Brugge Foundation erin de renovatie te financieren met eigen middelen. Zo'n kleine 150.000€ werd ingezet voor schilderwerken (maatwerkbedrijf Foodstep), vernieuwen verwarming (De Loof bvba) en elektriciteit(MIchel Vandenbussche) , plaatsen van multimediainfrastructuur (Deltavox), verduistering (Luxdeco), herstel altaarvloer en -trede (erven Louis Ramon), restauratie preekstoel (leerlingen restauratieklas VTIBrugge),  ... 
De werken beoogden het behoud en de zinvolle herbestemming van deze abdijkerk voor een ruimer gebruik dan vandaag het geval is, dit zonder afbreuk te doen aan de geest van de plek.  Ze zijn een kleine voorafname aan de volledige herbestemming van de site en staan deze ook niet in de weg.
Wat hier vooral moet benadrukt worden is de symboolfunctie van dit project: het aanwenden van verkregen gelden, erfenissen en legaten voor een ‘goed doel’ in casu het Brugse erfgoed.  BF wil met dit  symboolproject vooral een ruimer publiek aanspreken en mogelijke andere geïnteresseerde partners, schenkers en sponsors over de brug halen.

Vandaag zijn de opfrissingswerken aan de kerk volledig afgewerkt.en kan de kerk weer volop ingezet worden voor vieringen, concerten en vergaderingen.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).