Begin 2021 kreeg Toerisme Vlaanderen de Sint-Godelieveabdij in Brugge in erfpacht met het doel de site te herwaarderen en te ontsluiten voor toeristen. Het project geeft de historische erfgoedsite een nieuwe toekomst en laat de beheerders van het religieus erfgoed in Vlaanderen zien wat de toekomstmogelijkheden zijn en hoe zo’n toekomstverkenning er in de praktijk kan uitzien. 

Intussen is in Brugge al een hele weg afgelegd.
In de zomer van 2021 opende de abdij voor het eerst in 400 jaar haar deuren en kwamen er bijna 16 000 mensen over de vloer. De publieke bevraging naar de herwaardering van de abdij, wat meteen de grootste ooit werd, leverde maar liefst 5000 toekomstvisies op. Uit die toekomstvisies werden 6 mogelijke scenario’s ontwikkeld die nadien afgetoetst werden bij een team van experten. Uiteindelijk kwam er één masterplan uit de bus. De definitieve plannen worden bekend gemaakt zodra er een architectenbureau gekozen is dat het masterplan zal finaliseren.

4,2 miljoen relancemiddelen

De totale realisatie de Brugse abdijsite zal zo’n 14 miljoen euro kosten. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir kent nu via Toerisme Vlaanderen alvast 4,2 miljoen euro relancemiddelen toe. Daarmee is opnieuw een belangrijke horde richting de concrete realisatie van het toekomstplan genomen. De investering zal dienen voor de eerste restauratiefase die effectief van start zal gaan in 2024. De focus zal daarbij liggen op de restauratie van de buitenruimten in en rond de abdij. Zo zal de boerderij in de boomgaard, een van de oudste boerderijtjes van de Brugse binnenstad, in zijn volle glorie hersteld worden. Ook de honderden meters muur die de abdij omsluiten, zullen gerestaureerd worden.

Brugge Foundation: een gedroomde partner 

Sinds de zusters benedictinessen in 2013 de deur van de abdij definitief achter zich dicht trokken tot de verwerving door Toerisme Vlaanderen, heeft Brugge Foundation zorg gedragen voor de abdij. Brugge Foundation is een sterkhouder die draait op het enthousiasme van geëngageerde lokale vrijwilligers met een hart voor erfgoed. De afgelopen twee jaar was hun inbreng in de uitwerking van het nieuwe toekomstbeeld van groot belang.  

“Met ‘Reizen naar Morgen’ zijn we de weg ingeslagen naar een toeristisch Vlaanderen dat aangenaam is voor zowel de lokale bewoners als voor bezoekers. Daarom kregen de lokale Bruggelingen mee inspraak in wat de Abdij in de toekomst voor hen kan betekenen. Ik investeer dan ook met veel vertrouwen in de restauratie van deze erfgoedparel”, zegt Demir.  

Voorzitster van Brugge Foundation Ingrid Leye: “Het is voor onze organisatie een absolute meerwaarde dat we op de eerste rij mogen staan om de toekomst van de Brugse abdij verder vorm te geven. We gaan dit uiteraard doen in nauwe samenwerking met Toerisme Vlaanderen”.  

De verwerving van de Sint-Godelieveabdij kadert binnen de verhaallijn ‘religieus erfgoed’, onderdeel van de themalijn ‘Vlaanderen Erfgoedbeleving’ van Toerisme Vlaanderen. Met het pilootproject 'De tuin van heden' in Brugge wil Toerisme Vlaanderen iedereen verantwoordelijk voor religieus erfgoed inspireren en ertoe aanzetten om na te denken over de toekomst van religieus erfgoed in Vlaanderen. 

Meer info via onderstaande link 
https://toerismevlaanderen.be/nl/nieuws/4-miljoen-voor-Sint-Godelieveabdij

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).