BRUGGE FOUNDATION

is een private, onafhankelijke stichting met een onbezoldigd dagelijks bestuur.

WERFT

Om zijn doel te bereiken wendt Brugge Foundation alle technieken van de fondsenwerving aan, met de nadruk op major donorwerving, erfenissen en legaten.

PRIVATE EN OPENBARE FONDSEN

Brugge Foundation doet niet enkel beroep op privégelden; er worden ook inspanningen gedaan om op projectbasis, nationale en internationale openbare fondsen, subsidies en projecten aan te trekken.

BRUGS

De stad staat in de komende jaren voor grote uitdagingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ruimte en ruimtegebruik te maken hebben. Brugge Foundation wil de stad nog beter maken voor haar inwoners én haar bezoekers door de stadsruimte klaar te maken voor de toekomst.   

ONROEREND

Omdat het intelligent en sociaal gebruik van de beschikbare schaarse ruimte één van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst is, wil Brugge Foundation zich uitsluitend op onroerend erfgoed concentreren.  

ERFGOED

Brugge Foundation stelt zich uitdrukkelijk tot doel divers onroerend erfgoed te beheren en herbestemmen. Dit kan onroerend goed van culturele, industriële, kerkelijke, privaat-burgerlijke of onderwijskundige oorsprong zijn.

BEHEREN

Brugge Foundation zal de verworven panden niet zelf betrekken of er zelf activiteiten ontwikkelen, behalve de activiteiten die nodig zijn voor de goede werking van Brugge Foundation. De stichting zal de verworven panden en ruimtes ter beschikking stellen van derden die invulling geven aan de herbestemming van het pand.

HERBESTEMMEN

Brugge Foundation vindt dat de herbestemming van elk onroerend goed respect moet opbrengen voor de oorspronkelijke site.

Elke herbestemming van een site/pand moet aansluiting vinden met bestaande of toekomstige plannen die ten gunste zijn van de Brugse bevolking. Voor de herbestemming zal Brugge Foundation zich concentreren op herbestemmingsprojecten in de zorg-, kennis- of creatieve economie.

U wil de missie  en statuten van Brugge Foundation rustig nalezen? Dat kan, die documenten zijn voor iedereen te raadplegen en eenvoudig af te drukken. U vindt ze ook op onze nieuwspagina.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).