Vragen en antwoorden

Vindt u het antwoord op uw vraag niet direct? Hebt u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op of stuur ons uw vraag met het contactformulier.

 • Wat is Brugge Foundation en wat doen jullie?

  Brugge Foundation is een private, apolitieke, stichting die aan onroerend erfgoedbeheer doet. Brugge Foundation beheert en herbestemt onroerend erfgoed in Brugge.

 • Wat bedoelen jullie met herbestemmen?

  Brugge Foundation wil bestaande panden/sites een nieuwe, maatschappelijk verantwoorde bestemming geven; dat is herbestemmen met een maatschappelijk relevant doel. De vernieuwde bestemming van een pand of site moet bijdragen aan het beter maken van de stad, voor de inwoners, omwoners én voor de bezoekers.

 • Waar komt jullie geld vandaan?

  De eerste aanzet is gegeven door het Brugse stadsbestuur met gelden van het Stedenfonds. De bedoeling is natuurlijk dat Brugge Foundation binnen de kortste keren zelfvoorzienend is. En om dat te verzekeren gaan we privéfondsen zoeken. Om panden en sites te beheren zullen we donoren zoeken. Ons geld komt dus grotendeels van private of bedrijfsfilantropie.

 • Wat is filantropie ook al weer?

  Letterlijk is ‘filantropie’ liefde voor de mensheid, in de zin van ‘zorgen voor’. Een filantroop is iemand die geeft (geld, goederen, diensten, tijd, expertise) zonder een tegenprestatie te verwachten.Overigens omschrijft de Nederlandse fiscus filantropie als ‘het vrijwillig geven van geld, goederen of inzet door particulieren, bedrijven en fondsen voor het goede doel’.

 • Wat zijn de grote lijnen van de statuten van de stichting?

  De statuten zijn klassiek van opbouw, inhoud en vorm.

  Het belangrijkste punt, wat ons betreft, is het belangeloos doel van Brugge Foundation. We streven geen winst na en willen door middel van onroerend erfgoed de stad beter en sterker maken voor haar inwoners en bezoekers.

  Daarnaast voorzien de statuten dat een plek in de raad van bestuur onverenigbaar is met een politiek ambt. Overigens zijn de statuten van Brugge Foundation door verschillende advocaten en de notaris nagekeken, zonder opmerkingen en u kan ze makkelijk downloaden.

 • Kan ik lid worden van de stichting en wat kost me dat?

  Een stichting heeft geen leden of vennoten, de ‘finaliteit’ van een stichting is haar doel. Dus neen, je wordt geen lid door jaarlijks lidgeld over te maken. De stichting steunen kan door een gift te doen of door op een andere manier mee te werken aan het doel van de stichting.

 • Wanneer ging dat allemaal van start?

  De stichtingsakte werd op 23/11/15 voor notaris Van Damme verleden en 2016 is dus ons eerste volledige werkjaar.

 • Waar kan ik dat al van kennen; zijn er in het buitenland ook zulke stichtingen actief?

  In het buitenland heb je beroemde stichtingen zoals de National Trust die zich concentreert op restaureren, conserveren en beheren.Of in Nederland de Vereniging Hendrick de Keyser. Dat zijn allemaal nationale initiatieven. Het originele van Brugge Foundation is dat het een private stichting is die zich concentreert op onroerend erfgoedbeheer en herbestemming op stedelijk niveau. En dat past helemaal in de groeiende beweging van steden die een grotere verantwoordelijkheid willen nemen.

 • Gaan jullie dan alles ‘en petit comité’ regelen?

  Neen hoor, wij zijn er ons heel goed van bewust dat er meer is dat we niet weten dan wel. Daarom willen we, informeel en op ad-hocbasis, andere mensen raadplegen. In een soort adviesgroepen proberen we dan mensen rond de tafel te krijgen die vanuit hun eigen specialisme naar een bepaald erfgoedproject kijken. Een arts, buur, tuinier of stadsgids ziet andere facetten en mogelijkheden dan, bijvoorbeeld, de architectuurgeschiedkundige, denken wij. Door gebruik te maken van die kennis hopen we waardevolle bestemmingen te vinden voor klassieke panden en sites.

 • Wie zit er zoal in de raad van bestuur?

  De raad van bestuur bestaat in eerste instantie uit 7 mensen, inclusief de voorzitter. Het zijn allemaal mensen die begaan zijn met de toekomst van Brugges verleden en allen zijn ze specialisten in hun vakgebied. Geen van de leden van de raad van bestuur bekleedt een politiek mandaat of is in dienst van de stad Brugge.

 • Als het geen gemeentelijke vereniging is, is er dan geen controle op de centen die de stad Brugge daar in stopt?

  Brugge Foundation is een verantwoordelijke stichting. Daarom vinden we dat de ‘zaaiers’ – dat zijn de mensen die de aanzet geven tot het opzetten en de werking van Brugge Foundation – zicht moeten hebben op wat met de zaaifondsen gebeurt.

  Tenslotte gaat het om gemeenschapsgeld en daar gaan we, als goede huisvaders, omzichtig mee om. De zaaifondsen dekken de werkingskosten voor maximaal drie jaar. Het is vanzelfsprekend de bedoeling om zo snel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Het is voor Brugge Foundation in die zin belangrijk dat de stichting uiterst transparant werkt. Daarom legt de stichting eens per jaar in het berek verantwoording af van haar werking.

 • Wat krijgen de leden van de raad van bestuur aan zitpenningen?

  Niks, de statuten vermelden heel duidelijk dat de mandaten onbezoldigd zijn. Alle inzet voor Brugge Foundation is op vrijwillige basis.

 • Hoe worden beslissingen genomen?

  Op een heel klassieke manier; in de raad van bestuur worden de beslissingen in principe bij consensus genomen. Kan er geen overeenstemming worden bereikt, wordt er bij gewone meerderheid beslist. En bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • Moest het echt weer een Engelse naam zijn? Wat is er verkeerd met Brugge Stichting?

  Er is helemaal niks verkeerd met ‘Brugge Stichting’, integendeel. We hopen echter heel wat buitenlandse donoren aan te spreken en dan is ‘foundation’ gewoon een makkelijker manier om uit te leggen wat we doen. Wie ‘Foundation’ hoort, weet meteen ook dat er geen winstgevend karakter aan de organisatie zit.

 • Welke projecten zoeken jullie?

  Als we het hebben over maatschappelijk verantwoord herbestemmen, geeft dat al een richting aan onze projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat we niet heel erg moeten focussen op één bepaalde doelgroep. Het spectrum van mogelijkheden is heel erg ruim en dan denken wij aan zorg, cultuur, sociaal werk, innovatie, cradle-to-cradle, groen in de stad, jeugdwerk, …

 • Kan ik zelf een project voorstellen en hoe loopt dat dan?

  Natuurlijk kan dat; wat heeft u in gedachten? Dan gaan we met z’n allen rond tafel zitten, tasten de mogelijkheden af en zoeken extern advies. Wanneer we ervan overtuigd zijn dat er een stevig draagvlak is voor het project, stappen we met een goed gestoffeerd dossier naar de raad van bestuur die de uiteindelijke beslissing neemt.

 • Wat zijn de criteria waarop een project wordt beoordeeld?

  In eerste instantie verschillen die criteria niet van de investeringscriteria die commerciële bedrijven hanteren; alleen zit er hier een speciale twist aan. Van belang zijn dus:

  • de inlooptijd (op welke termijn kan dit gerealiseerd worden?),
  • de noodzakelijkheid (is de nood acuut of niet?),
  • het investeringsbedrag (hoeveel is er nodig?),
  • innovatie (brengen we iets nieuws bij of aan?),
  • locatie (is er in de onmiddellijke omgeving een bestaand alternatief?) en
  • wat is het maatschappelijk rendement of de ‘return on society (ROS)?
 • Kan je een paar voorbeelden geven van succesvolle herbestemmingen?

  Eigenlijk is herbestemming van alle tijden en in Brugge zijn de meeste historische gebouwen of panden in de winkelstraten al herbestemd. De stadsdiensten werden ondergebracht in het vroegere landhuis van het Brugse Vrije, de vroegere hallenzalen worden gebruikt als tentoonstellingsruimtes, de Ezelpoort is het huis van Anima Eterna geworden. Brugge Foundation bouwt verder op een eeuwenlange traditie van verantwoord omgaan met stadsruimte. Ook hier staan we dus op de schouders van reuzen.

   

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).