2023 : 4,2 miljoen euro relancemiddelen voor eerste fase van het toekomstproject De Tuin van Heden

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir kent via Toerisme Vlaanderen 4,2 miljoen euro relancemiddelen toe. Daarmee is opnieuw een belangrijke horde richting de concrete realisatie van het toekomstplan voor de Godelieveabdij genomen. De investering zal dienen voor de eerste restauratiefase die effectief van start zal gaan vanaf 2023.
 
Brugge Foundation: een gedroomde partner voor Toerisme Vlaanderen
Sinds 2016 heeft Brugge Foundation zorg gedragen voor de abdij. Brugge Foundation is een sterkhouder die draait op het enthousiasme van geëngageerde lokale vrijwilligers met een hart voor erfgoed. Door de toegekende middelen via onze stichting te verankeren aan de Sint-Godelieveabdij, heeft  Brugge Foundation opnieuw een van haar doelstellingen kunnen waarmaken, nl. fondsen verwerven voor Brugs erfgoed.

REIZEN NAAR MORGEN: een toekomst voor de Sint-Godelieveabdij

Na lang onderhandelen start een belangrijk Vlaams pilootproject in Brugge: Toerisme Vlaanderen wil waardevol religieus erfgoed een nieuwe toekomst geven met respect voor haar ziel en karakter.
 

2019: Abdijkerk opgefrist dank zij financiële steun uit legaat en particuliere giften

Nog voor er een beslissing over de herbestemming was genomen, wilde Brugge Foundation aan de slag. 
De abdijkerk uit de zeventiende eeuw had dringend een opfrisbeurt met een liefhebbende en zorgzame hand nodig.
De muren moesten hun frisse kleur terugkrijgen, het houtwerk behandeld, het glaswerk hersteld en verwarming vernieuwd en de elektriciteit nagekeken.
Brugge Foundation kon dit financieel realiseren dank zij een legaat en particuliere giften.
Op 13 mei 2019 kon de kerk feestelijk heropend worden voor het publiek.

De Sint-Godelieveabdij

Tussen de Boeveriestraat en de Albert I-laan ligt een 11.000m² grote abdij.
Sinds de 17e eeuw en tot eind 2013 een slotklooster van de zusters Benedictinessen.
Brugge Foundation voert actieve gesprekken met het stadsbestuur/de erfpachthouder over eventuele overname van het beheer van deze site. Vandaag willen we, met diverse partners, op zoek gaan naar een nieuwe, passende bestemming die aansluit bij deze stilteplek.

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).