Brugge is een heel ernstige zaak voor de Bruggeling, de stadstrots is ongelooflijk groot. In 2015 bewezen 7,8 miljoen bezoekers dat die Bruggelingen alle redenen hebben om trots te zijn. Het verleden van de stad is haar toekomst, dat is ook de overtuiging van het stadsbestuur. Om het onroerend erfgoed levend te houden voor inwoners, omwoners en bezoekers zullen we samen inspanningen moeten doen. De stad Brugge geeft de voorzet en zorgt voor het ‘zaaigeld’ dat Brugge Foundation een vliegende start geeft.

De herbestemming van de Godelieveabdij kan enkel mits een nauw samenwerking tussen stad en Brugge Foundation. in juli 2017 kwam finaal een gebruiksovereenkomst voor de site tot stand en steunde de stad de Brugge Foundation met een starttoelage die o.a. een masterplan voor de site, het onderhoud van de tuinen, en de opstartkosten voor het project Godelieve moeten helpen bekostigen.

www.brugge.be en www.visitbruges.be en www.meetinginbrugge.be  

VERTEL OVER ONS OF DEEL OP

U hebt de juiste keuze gemaakt door te investeren in succes

OF KIES EEN POPULAIR BEDRAG

Ik geef Brugge Foundation toestemming mijn naam bekend te maken als schenker.

Elke gift is welkom op onze rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).